Vozka je se svými 1377 m pátým nejvyšším vrcholem Hrubého Jeseníku. Vozka je známý především díky nápadným vrcholovým skaliskům, které vytvářejí nápadnou krajinnou dominantu. Některé ze skalních útvarů dosahují slušné výšky 7 metrů, díky čemuž jsou dobře patrné i z okolních vrcholů. Vrcholová skaliska Vozky jsou tvořena především rulami a svory (podobně jako celý masív této hory), které jsou svědky nejstarších geologických období Jeseníků.

Dobrý přístup na vrchol je možný z hlavního hřebene po žluté značce z Trojmezí nebo zelené ze sedla Pod Vřesovkou z údolí po žluté nebo zelené značce z Branné.

Z vrcholových skal je kruhový rozhled po celém Hrubém Jeseníku,  při dobré viditelnosti lze zahlédnout i Krkonoše, Beskydy nebo Tatry.

Podle pověsti se vznik vrcholových skal vysvětluje tak, že přes zdejší rašeliniště projížděl vozka s nákladem chleba; zapadl však a aby z rašeliniště vyjel, podkládal kola pecny chleba. Za to jej stihl trest a i se svým vozem na vrcholu hory zkameněl. Malý tip na závěr pro milovníky borůvek. V okolí Vozky je jich spousta a jsou velmi chutné.