Údolím říčky Bílé Opravy prochází naučná stezka s šesti informačními tabulemi začínající kousek za Karlovou Studánkou a končící pod horskou chatou Barborkou. Stezka vede hlubokým údolím, k vidění je tu množství peřejí, kaskád a vodopádů, z nichž největší je vysoký 7,9 m. Celá trasa trvá okolo  2,5 hodiny (6 km) a patří mezi největší přírodní krásy Jeseníků.  Za zmínku stojí v Jeseníkách ojedinělé tzv. obří hrnce, mísovité prohlubně o průměru několika decimetrů a hloubce několika centimetrů, které vznikaly po staletí vymíláním ruly vířivým pohybem a vodou unášených částic hornin. Stezka prochází smrkovým pralesem, kde mimo jiné roste charakteristická růstová forma smrku – tzv. jesenické smrky.