Pane Masaryku, Rašíne, Kramáři, Beneši a Štefániku a ostatní co jste se zasloužili o vybudování naší republiky – neskonalé díky!  Rovněž obdiv a úcta 140 000 českým a slovenským legionářům, kteří se velkou mírou zasloužili o její vznik, na kterou máme být co hrdí!