Řádění inkvizice, která upálila stovky nevinných lidí, odhalují sklepní prostory Geschaderova domu.

Poutavá, i když poněkud mrazivá procházka temným obdobím dějin zavádí návštěvníky jesenických hor do let 1678 – 1694, kdy z panství ve Velkých Losinách řídil inkvizitor Jindřich Boblig z Edelstadtu (dnešní Zlaté Hory) procesy s domnělými čarodějnicemi a spojenci ďábla. Na hranicích nakonec v plamenech zemřelo přes sto nevinných lidí včetně děkana Kryštofa Aloise Lautnera, upáleného v blízké Mohelnici. Oběťmi Bobligova řádění se stali i členové rodiny šumperského měšťana Heinricha Peschkeho, žijící právě v domě, v jehož sklepení se expozice o někdejším systematickém vyvražďování nachází.

Geschaderův dům, jak se dnes objekt po posledním majiteli jmenuje, byl původně součástí dominikánského kláštera, barokní podobu včetně arkád a mansardové střechy získal později. Ve druhé polovině 20. století zde sídlilo šumperské muzeum, později i okresní archív a v současnosti památka opět patří městu Šumperk. V roce 1995 byla dokončená rozsáhlá rekonstrukce, díky níž se Geschaderův dům stal Evropským domem setkání a místem potkávání německých a českých obyvatel Severní Moravy. Sídlí zde také agentura Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu.

Stálá expozice o čarodějnických procesech je otevřená od roku 2010. Díky modernímu audioprůvodci mají návštěvníci možnost poznat krutou dobu přímo prostřednictvím hlasu samotného inkvizitora Bobliga v zapůjčených sluchátkách. Každý si také může vyzkoušet pocity mučených lidí, jejichž přiznání bylo vynucováno různě důmyslnými nástroji jako jsou palečnice, španělská bota nebo skřipec. Geschaderův dům je také jedním ze zastavení na Čarodějnické cyklotrase, která vede po stopách inkvizičních procesů od Mohelnice přes Šumperk až do Zlatých Hor.

Zdroj : http://www.navstivtejeseniky.cz/cil/expozice-carodejnicke-procesy