Historie

Historie údolí pod Červenohorským sedlem

Loučná nad Desnou je malebná podhorská obec, kterou najdeme v údolí řeky Desná, pod vrcholkem Mravenečníku (1342 m.n.m.) a severovýchodním směrem od města Šumperk. Loučná se až do roku 1948 nazývala Vízmberk neboli „luční hora“. K obci bylo připojeno pět okolních osad – Filipová (německy Phillipsthal), Kociánov (Kozianau), Rejhotice (Reutenhau), Kouty nad Desnou a Přemyslov.

Nejstarší částí obce Loučná nad Desnou je osada Rejhotice, která vznikla pravděpodobně ve 14. století jako dřevorubecká a hornická obec. Osady Kociánov a Filipová byly založeny v 18. století. Roku 1961 byly k Loučné nad Desnou připojeny Kouty nad Desnou s osadou Přemyslov. V současné době má obec 1888 obyvatel. Původní usedlíci byli vesměs německé národnosti, teprve po roce 1918 do obce přišli příslušníci české menšiny.

Zámek a zámecký park Loučná nad Desnou

Zámek v Loučné nad Desnou je jedním z pěti renesančních sídel, která na svém panství vybudoval starobylý moravský rod pánů ze Žerotína. V současné době není zámek zpřístupněn pro veřejnost.

Zámek v Loučné nad Desnou

 

Příjemné zákoutí pro romantické procházky a sportovní aktivity však nabízí zámecká zahrada, založená již v 17. století. Nachází se zde mnoho zajímavých stromů, včetně 600 let staré lípy s obvodem kmene kolem 730 cm, či mohutná borovice limba, zeravinec japonský, mnohokmenný šácholan Soulangeův, bříza tuhá nebo liliovník tulipánokvětý. Za zmínku stojí také opravená budova původní zámecké oranžérie, která dnes slouží jako kulturní dům.

 

Rybník s litinovým Neptunem v zahradě zámku